Aile huzuru için aşağıdaki isimler … adet … gecesi temiz suya okunarak içilmeye devam edilirse kısa zamanda aile huzuru ve bereketi çoğalır.
Yâ Vedûd, Yâ zel arşil mecîd ve fe’alün limâ yürîd*

Çiftler veya eşler arasında olan muhabbetin çoğalması yahut muhabbet yok ise muhabbet oluşması amaçlı yapılabilmektedir. Güzel geçim ve tatlı muhabbet için çok etkili uygulamalardır. Ayrıca dualarından olan kerimelerinden biride şu şekilde okunabilir:
Allâhümme innî es’elüke hayrahâ ve hayra mâ cebeltehâ aleyhi ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ cebeltehâ aleyhi.

Aile içerisinde huzursuzluk yaşayan kişiler her gün niyetlenerek on sekiz defa kureyş suresini ve …defa Ya Mani esmasını zikretsinler Allah c.c. izniyle aile içi huzursuzluklar ortadan kalkar.

Sevdiğin ve ayağına gelmesini istediğin bir kimse için Cuma gecesi niyetine …kere okunur. Dua budur:
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümmec’alil kurane fid dünya kariben ve fil kabri munisen ve fil kıyameti şefian birahmetike ya erhamerrahimin.

İstediğin birinin sevgi ve muhabbetini celp etmek istersen … suresi ayet 39 u 121 kere şekere okuyup sevdiği kimseye yedirirse o kimsenin sevgi ve muhabbetini çekmiş olur. Bu şekeri yiyen kimse muhabbetle ona yönelir. Denenmiş etkili işlemler arasında yer almaktadır.

Sevdiğinin sana bağlanması için yapabileceğiniz en etkili işlemlerden biri de okuyacağınız etkili dualardır
Bismillahirrahmanirahim
Ve ye hayyü ye gayyumu ed’üke racian. Bievin eyucin celceliyyütin helhelet.

Sevgilinizle aranıza girmeye çalışanların dilleri bağlansın size ilişkinize karışmasın diye bu kişilere bir yemek içerisinde eşşek dili yedirilirse eğer karışamazlar

Kocanın sana sevgiyle bağlanmasını sana sağdık kalıp başkalarıyla ilgilenmemesini istiyorsan eğer yapacağınız etkili büyü kocanızın 3 tel saçına Enam 67 ayeti okunursa sevgiyle bağlanır

Bu duayı bir sunak kumaşı üzerine yazın ve toprağa dileğinizi söyleyerek gömün.

“Rabbi heb li min ledunke zurriyeten tayyibeten inneke semi ud dua”

Sıkıntılarınız bitsin diye yapacağınız etkili bir büyüdür. Sıkıntılarınızı belirten bir yazı hazırlayın ve bu yazıyı gül fidanı altına bir perşembe gecesi gömün.