ağız bağı için,yanına gidilecek zalim yada dedikoducu birisi için;
önce ayetel kürsi okunur sonra;
ya hayyü ya kayyum ya bedias semavatı vel ardı ya zel celali vel ikram
bu ayeti kerimenin hakkı ve hürmeti için ve bunda bulunan büyük isimler hakkı için bu zalimin ağzını gemle dilini konuşamaz hale getir ,taki hayır ile konuşabilsin yada hayır için susmuş olsun…ey filan kişi hayrın iki gözün arasında şerrin iki ayağın altındadır denilerek gidilir .

Arananlar:çene kapama duası,çene kapatma duası,agız kapatma duası,çene kapatma büyüsü,zalimin cenesi kapama duasi,birinin çenesini kapatmak için dua,eim by yapt enem kayd,az yanls kapatma,Kocamin ayaqlarima kapanmasiycun buyu,Anan çenesini kapatması için dua