Bir kimse sevgilisini, değişik nedenler yüzünden, elinden alan ya da sevdiği bir kimseyle evli olan kişinin onunla arasını açmak cinciye başvurur. Bu sevilen kişi evli bir kadın, evli bir erkek nişanlı bir kimse olabilir. Burada amaç iki kişinin arasını bozmak, ikisinden birini düşüncesinden caydırmaktır. Cincilere gitme gereği vardır.
Cinci, durumu öğrendikten sonra ara bozmak isteyeni evinin bir odasına götürür, ışık girmemesi için ya işi gece yapar yada bütün pencereleri kapatır. Ara bozmak isteyen diz çökerek yere oturur, yüzünü kuzeye, arkasını kıbleye döner. Cinci okunmuş bir tuzlu sudan adamın başından aşağıya 7 kez damlatır. Bu arada araları bozulmak istenenlerin adlarını sorar, öğrenir. Adları oluşturan harflerin sayısınca adamın çevresinde döner. Her dönüşte lanetullahialeyh der. bu sözün anlamı tanrının kargışı onun üzerinde olsundur. Bu işlem bittikten sonra, cinci cinleri çağırır, adamı odadan dışarı çıkartır, kendisi karanlıkta kalır, adam gider, ocakbaşında oturur. Cinci, karanlıkta, cinlerle konuşur. Bu arada yüksek sesle cin suresini okur, bitince o da ocakbaşına gelir. Adamın yüzüne yavaşça üfler. Sonra araları bozulmak istenenlerin adlarını söyler, ocağa yedi kez tükürür lanet der.
Bu işlem üç gece yada üç gün yinelenir. Sonuncu kez bir taşın üzerine üç şın bir mim iki vav yazıp ocağın çevresinde bir kez döndürür, ocakbaşında oturanın göğsüne değdirir, çeker. Gene cin suresini okur üfler. Bir yemek kaşığı tuz alıp okur, bir muşambaya sarar, adama verir. Böylece cincinin işi biter. Ara bozmak isteyen, yazılı taşı kadının evinin eşiği altına gizler, tuzu da erkeğin su içtiği yada içtiği suyun alındığı çeşmenin altında bir yere saklar. Muşambaya sarılı tuz eriyinceye, taştaki yazılar silininceye değin iki kişinin araları açılmaya başlar yada açılmıştır. Bunu yapan cincinin, yaptıranın kesinlikle gizli kalmaları, kimsenin onlardan kuşkulanmaması gerekir. Bilinirse cincinin ve yaptıranın cenaze namazı kılınmaz.
Bu işlemi erkekte kadında yaptırabilir. Olay duyulursa istenen sonuca varılamazmış.

Arananlar:ara bozmak için dua,ara açmak için dua,ara bozma duası,ara bozmak için okunacak dua,ara açma duası,ara bozmak için okunan dua,aralarını açmak için dua,yuva bozmak için uğraşan kadına okunacak dua,ara bozanlar için okunacak dua,ara açmak istediğin kişiler için okunacak dua